Σας γνωρίζουμε τη δημοσίευση της ΥΑ 3752/ΓΔ4?13-1-2021 (ΦΕΚ 68Β’/14-01-2021) με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021», σύμφωνα με την οποία θα λειτουργήσουν τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας ειδικών μαθημάτων για την Γ’ Λυκείου. Τα τμήματα αφορούν τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα: Ελεύθερο Σχέδιο, Γραμμικό Σχέδιο, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, και Αρμονία – Ακουστικές Ικανότητες – Μουσική Αντίληψη/Γνώση. Τα μαθήματα θα διδάσκονται 2 ώρες εβδομαδιαίως, καθημερινά μετά τη λήξη των μαθημάτων.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου έως αύριο Τρίτη, στις 10.00 π.μ.

Απόφαση: Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021

Υπόδειγμα αίτησης-δήλωσης

Ενισχυτική διδασκαλία ειδικών μαθημάτων για τη Γ΄ Λυκείου-ΕΠΕΙΓΟΝ