Στη σελίδα συγκεντρώνονται οι εργασίες των μαθητριών και μαθητών του σχολείου οι οποίες εκπονούνται είτε στο πλαίσιο του κάθε μαθήματος είτε στο πλαίσιο των Ερευνητικών Εργασιών και των άλλων δημιουργικών δραστηριοτήτων. Τα μαθηματικά, η φυσική, η χημεία, η βιολογία, η θρησκεία, η αρχαία και νέα ελληνική γλώσσα και φιλολογία, η λατινική φιλολογία, η ιστορία, η αρχαιολογία, η φιλοσοφία, η κοινωνιολογία, το δίκαιο, η πληροφορική, η τεχνολογία, το θέατρο, η μουσική, και καθετί που είναι δυνατόν να θεωρηθεί σχετικό με την εκπαιδευτική δραστηριότητα του σχολείου αποτελούν το αντικείμενο των εργασιών αυτών.

Ερευνητικές εργασίες (Project)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΞΗ Α΄

Σχολικό έτος 2015-2016: Ερευνητικές εργασίες Α΄ και Β΄ Τετραμήνου

Σχολικό έτος 2014-2015: Ερευνητικές εργασίες Α΄ Τετραμήνου

Σχολικό έτος 2013-2014: Ερευνητικές εργασίες Α΄ και Β΄ Τετραμήνου

Σχολικό έτος 2012-2013-Ερευνητικές εργασίες

Σχολικό έτος 2011-2012: Ερευνητικές εργασίες

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΞΗ Β΄

Σχολικό έτος 2013-2014: Ερευνητικές εργασίες Α΄ και Β΄ Τετραμήνου

Σχολικό έτος 2012-2013: Ερευνητικές εργασίες

Φυσική-Εργασίες μαθητών

Μαθηματικά