Ενημέρωση γονέων για το τμήμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γερμανικών: Διαβαθμισμένο επίπεδο Α1/Α2. Διδάσκουσα: Κλειώ Βακαλοπούλου ΠΕ07.

Τάξεις στις οποίες απευθύνεται το Tμήμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας: Α΄& Β΄ Λυκείου

Τρόπος επιλογής μαθητών: Μετά από πρόταση του διδάσκοντα και σε συνεννόηση με τους γονείς των μαθητών.

Προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα ενισχυτικής: Κάθε Τετάρτη 14:20-15:20

Προϋποθέσεις: Κέφι και βασικές γνώσεις Α1 (-)

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Η κατάκτηση του επιπέδου γνώσης της γερμανικής γλώσσας Α1/Α2, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες.
Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η διενέργεια γραπτής και προφορικής εξέτασης των μαθητών που θα συμμετάσχουν (Μάιος 2021), για την απόκτηση του «ΚΠΓ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ» (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσωμάθειας Γερμανικών), το οποίο χορηγείται από το Υπουργείο Παιδείας και αναγνωρίζεται επίσημα από το ΑΣΕΠ εντός και εκτός Ελλάδας.
Οι υποψήφιοι μαθητές θα δοκιμαστούν σε δύο επίπεδα ταυτόχρονα, πληρώνοντας μόνο το επίπεδο Α1: Επίπεδο επιβίωσης ή και το επίπεδο Α2: Ανεξάρτητος χρήστης.
Ένα πτυχίο γερμανικών είναι αναμφίβολα ένα διαβατήριο καριέρας και σπουδών και “χτίζει” ένα δυνατό βιογραφικό.

Ενισχυτική διδασκαλία στα Γερμανικά