ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Στη σελίδα αυτή υποβάλλονται οι υπεύθυνες δηλώσεις γονέων και κηδεμόνων για τις διάφορες μετακινήσεις και δράσεις του σχολείου μας.

  1. Επιλέξτε τη δήλωση της δράσης/μετακίνησης που σας ενδιαφέρει.
  2. Συμπληρώστε την και επικυρώστε την μέσω του gov.gr.
  3. Ανεβάστε τη δήλωση στην αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής.

 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Αντισύλληψη στην εφηβεία & σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις”

(Προθεσμία υποβολής: 23 Φεβρουαρίου 2024)

Α’ Λυκείου

1. Δήλωση συγκατάθεσης (συμπληρώστε και επικυρώστε μέσω του gov.gr)

2. Φόρμα συμμετοχής

Β’ Λυκείου

1. Δήλωση συγκατάθεσης (συμπληρώστε και επικυρώστε μέσω του gov.gr)

 2. Φόρμα συμμετοχής