Σας γνωστοποιούμε το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας στο οποίο θα βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων και τα εξεταστικά κέντρα. Το Δελτίο είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

Αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων ειδικών μαθημάτων και εξεταστικά κέντρα