Στο σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε την Πρόσκληση Στρατευσίμων Κλάσης 2025 (Γεννημένων το έτος 2004) στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για Κατάθεση Δελτίου Απογραφής.

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ τους ΑΡΡΕΝΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ 2004 (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΜΕΧΡΙ 31-03-2022)