Ενημερωτικά έγγραφα συμπληρωματικών προκηρύξεων για την εισαγωγή στις σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας και τις Στρατιωτικές Σχολές

Ενημέρωση σχετικά με τις συμπληρωματικές προκηρύξεις. Συμπληρωματική προκήρυξη σχολών Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Συμπληρωματική προκήρυξη για Στρατιωτικές Σχολές.

Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων

Για τα ειδικά κέντρα ειδικών μαθημάτων ακολουθήστε τους συνδέσμους που ακολουθούν https://drive.google.com/file/d/1mtnsDudMhHFlQ75dKPYwqhPjwu2Vux6D/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1C6VsGV0nnR0ZNfkEfNeUpV4xtD1ZVwhT/view?usp=sharing https://docs.google.com/document/d/12i8khil5nBM1ZL0JJGntFtKCPWgt6Ju_/edit?usp=sharing&ouid=100014894225720332476&rtpof=true&sd=true

Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2022

Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2022.

Οδηγίες και πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικών δοκιμασιών ΤΕΦΑΑ

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε το πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικών δοκιμασιών των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ , ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Παραλαβή Δελτίου Εξεταζομένου

Ανακοινώνεται ότι οι υποψήφιοι/ες για τις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2022 μπορούν να παραλάβουν το Δελτίο Εξεταζομένου από την Τετάρτη 25/05/2022.

Κατανομή Φυσικώς Αδυνάτων υποψηφίων στα Εξεταστικά Κέντρα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε την απόφαση για την κατανομή υποψηφίων ατόμων με αναπηρία και άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες σε Εξεταστικά Κέντρα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2022 

Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ για υποβολή μηχανογραφικού δελτίου υποψηφίων με το 5% (σοβαρές παθήσεις)

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου υποψηφίων με το 5% (σοβαρές παθήσεις).

Εξεταστικά κέντρα μαθήματος Αγγλικών

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων του Ειδικού Μαθήματος των Αγγλικών, έτους 2022 και κατανομή των Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας σε αυτά

Δελτίο τύπου για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε το δελτίο τύπου για την υγειονομική εξέταση και την πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Εγκύκλιος σχετικά με την πρόσβαση των υποψηφίων ΓΕ.Λ. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών εξετάσεων – Υπολογισμός μορίων.

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί, θα βρείτε τον τρόπο υπολογισμού των μορίων για την πρόσβαση των υποψηφίων ΓΕ.Λ. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων.

Προκήρυξη για την εισαγωγή στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων – Διόρθωση.

Προκήρυξη για την εισαγωγή στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων – Διόρθωση.

Προκήρυξη για την εισαγωγή στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων.

Στους συνδέσμους που ακολουθούν θα βρείτε την προκήρυξη και το σχετικό ενημερωτικό έγγραφο, για την εισαγωγή στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων για το σχολικό έτος 2021-2022.

Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 – 2022

Στους συνδέσμους που ακολουθούν θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την υποβολή Αίτησης – Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του σχολικού έτους 2021 – 2022. Εγκύκλιος Αίτησης – Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021-2022. Οδηγίες για συμπλήρωση Αίτησης – Δήλωσης.