ΟΜΙΛΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Σύμφωνα με τον νέο νόμο για τη λειτουργία των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, από το σχολικό έτος 2012-2013 συγκροτούνται σ’ αυτά Όμιλοι δημιουργικότητας και αριστείας, με σκοπό την αξιοποίηση των ιδιαίτερων κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών σε γνωστικούς τομείς όπως τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες, η γλώσσα, η λογοτεχνία και λοιπά πεδία, όπως το θέατρο, ο αθλητισμός κ.ά.

Δείτε περισσότερα για τους Μαθητικούς Ομίλους ΕΔΩ .

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους στο σχολείο λειτουργούν προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, τα οποία ανανεώνονται κάθε χρόνο ως προς την ειδικότερη θεματική τους και αποσκοπούν, το καθένα στον τομέα του, να προσφέρουν στους μαθητές γνώσεις πέρα από το σχολικό πρόγραμμα και τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις ικανότητές τους σε διάφορους τομείς.
Η διεπιστημονική θεώρηση, η βιωματική προσέγγιση, η ενθάρρυνση της μαθητικής πρωτοβουλίας, το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, η ανάπτυξη δημοκρατικού διαλόγου και η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης. αποτελούν βασικές αρχές που εφαρμόζονται στα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων.Περισσότερα…

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Από το σχολ. έτος 2008-2009 το σχολείο συμμετέχει στα ευρωπαϊκά προγράμματα που υποστηρίζουν τη συνεργασία μεταξύ των σχολείων της Ευρώπης, χρησιμοποιώντας τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών.

Δείτε περισσότερα για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα ΕΔΩ.

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές αποτελούν αναγκαίο συμπλήρωμα της αγωγής των μαθητών, γιατί τους δίνουν τη δυνατότητα να έλθουν σε επαφή με τόπους που έχουν ιδιαίτερη μορφωτική αξία, να γνωρίσουν τα επιτεύγματα του ανθρώπου μέσα στη μακροχρόνια πορεία του πολιτισμού και να καλλιεργήσουν την κοινωνικότητά τους.

 

 ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ