Το 2ο Πρότυπο Γενικό Λύκειο Αθήνας, εκτός από τα ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία κάθε χρόνο συμμετέχει και τους ομίλους καινοτομίας, αριστείας και δημιουργικότητας των μαθητών υλοποιεί κάθε χρόνο και  παιδαγωγικές δράσεις παιδαγωγικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα, μέσω των οποίων παρέχεται η ευκαιρία στους  μαθητές  να καλλιεργήσουν τα ενδιαφέροντα τους,  να αναπτύξουν  τις κλίσεις τους, και να αναδείξουν τις ευαισθησίες και τον προβληματισμό τους.

ΔΡΑΣΕΙΣ 2021-2022

Τα νέα από τις δράσεις του σχολείου μας.