ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Για τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση διατίθεται ένα δίωρο εβδομαδιαίως μετά τη λήξη του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου.

Στα προγράμματα επιδιώκεται η επεξεργασία θεμάτων με κύριες αρχές:  την διεπιστημονική θεώρηση, τη βιωματική προσέγγιση, την ενθάρρυνση της μαθητικής πρωτοβουλίας, το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, την ανάπτυξη δημοκρατικού διαλόγου, την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης.

Προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων 2015-2016

Προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων 2014-2015

Προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων 2013-2014

Προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων 2012-2013

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ