Το Σχολείο ιδρύθηκε το 2001 με τη συνένωση δύο από τα αρχαιότερα σχολεία της Αθήνας, του 3ου Ενιαίου Λυκείου και του 10ου Ενιαίου Λυκείου Αθηνών. Στη συνέχεια μετατράπηκε σε Πειραματικό με την ονομασία 2ο Πειραματικό Ενιαίο Λύκειο Αθηνών, μετά από αίτημα όλων των φορέων της εκπαίδευσης που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή. Θεωρήθηκε και είναι η συνέχεια του 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Αθηνών.

Τον Σεπτέμβριο του 2011 το σχολείο υπέβαλε, σύμφωνα με τον νόμο 3966/2011, Φάκελο Αξιολόγησης, διεκδικώντας τον ορισμό του ως Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο. Στις 25 Οκτωβρίου 2011, με την υπουργική απόφαση αριθ. 122084/Δ4, κατατάχθηκε 3ο πανελλαδικά στη διαδικασία αξιολόγησης, και ορίστηκε Πρότυπο Πειραματικό (ΦΕΚ τ. Β΄, αρ. φ. 2546/7-11-2011) με τον τίτλο 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών.

Με τον νόμο 4327/14.5.2015 (ΦΕΚ τ. Α΄, αρ. φ. 50/14.5.2015) οι σχολικές μονάδες που είχαν χαρακτηριστεί ως «Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία» αποχαρακτηρίστηκαν και ορίστηκαν ως «Πειραματικά Σχολεία», μεταξύ αυτών και το σχολείο μας, το οποίο σήμερα, λειτουργεί με τον τίτλο 2ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών.

Μαθητές του σχολείου εγγράφονται οι απόφοιτοι του 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Αθηνών. Για τις κενές θέσεις διενεργείται δημόσια κλήρωση στις αρχές κάθε σχολικού έτους.

Στο σχολείο σήμερα λειτουργούν 18 τμήματα Γενικής Παιδείας, με 27 μαθητές στο καθένα.

Κτιριακή εγκατάσταση

Το σχολείο διαθέτει δεκαεννέα αίθουσες διδασκαλίας, Βιβλιοθήκη, Αίθουσα Πολυμέσων, Εργαστήρια Πληροφορικής, Φυσικής-Χημείας, Βιολογίας και Μαθηματικών, Αίθουσα Ιστορίας και κλειστό Γυμναστήριο. Στο σχολείο λειτουργούν οκτώ διαδραστικοί πίνακες. Ο σχετικός εξοπλισμός, όπως και οι υπολογιστές των Εργαστηρίων Πληροφορικής, της Βιβλιοθήκης και της Αίθουσας Πολυμέσων, ανανεώθηκε με χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος το καλοκαίρι του 2012.

Δραστηριότητες – Λειτουργία

Tο 2ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο συνεργάζεται στενά με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και ειδικότερα με τα τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής και της Σχολής Θετικών Επιστημών. Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνει μεγάλο αριθμό δειγματικών διδασκαλιών για τους προπτυχιακούς φοιτητές.

Στο σχολείο λειτουργούν όμιλοι δημιουργικότητας και αριστείας. Επίσης υλοποιούνται πολλά πολιτιστικά προγράμματα, τα οποία ανανεώνονται κάθε σχολική χρονιά.

Το σχολείο συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, και σε πολλούς μαθητικούς διαγωνισμούς αποσπώντας σημαντικές διακρίσεις.

Διατηρεί στο διαδίκτυο, πέραν της κύριας Σελίδας του και της Σελίδας της Βιβλιοθήκης, δύο ηλεκτρονικά περιοδικά με τους ακόλουθους τίτλους:

Απόντες … επιτρέπονται. Μαθητικό ηλεκτρονικό περιοδικό.

Δίχως όνομα. Χώρος έκφρασης της κοινότητας του σχολείου.