Ενισχυτική διδασκαλία στα Πανελλαδικά εξεταζόμενα Ειδικά Μαθήματα

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 4753/08-09-2022 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 107791/ΓΔ4/06- 09-2022 Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2022-2023». Σύμφωνα με την ανωτέρω

Ενισχυτική διδασκαλία στα Γερμανικά – Διαβαθμισμένο επίπεδο Α1/Α1

Το τμήμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γερμανικών απευθύνεται στις τάξεις Α και Β Λυκείου του σχολείου μας κατά προτεραιότητα, καθώς και στους μαθητές του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Αθηνών. Περισσότερα διαβάστε εδώ.

Ενισχυτική διδασκαλία Χημείας Β Λυκείου.

Η ενισχυτική διδασκαλία για το μάθημα της Χημείας και για το σχολικό έτος 2021-2022, γίνεται διαδικτυακά κάθε Παρασκευή στις 15:15. Στο μάθημα θα ασχοληθούμε με απαιτητικές εφαρμογές στους στοιχειομετρικούς υπολογισμούς και θα εμβαθύνουμε στην ύλη της Οργανικής Χημείας.

Ενισχυτική διδασκαλία Γερμανικής γλώσσας – Διαβαθμισμένο επίπεδο Β1 / Β2.

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί, θα βρείτε την ανακοίνωση για την ενισχυτική διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας.

Ενισχυτική διδασκαλία στα Γερμανικά

Ενημέρωτικό σημείωμα προς τους γονείς για το τμήμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γερμανικών, διαβαθμισμένο επίπεδο Α1/Α2, με διδάσκουσα την καθηγήτρια Κλειώ Βακαλοπούλου ΠΕ07.