Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠΕΣ)

Αθανάσιος Βέρδης, Πρόεδρος, Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ζήνωνας Λιγάτσικας, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου

Ιωάννης Μπαρτσώκας, Διευθυντής του 2ου Προτύπου Γενικού Λυκείου Αθηνών

Άννα Αλεξάνδρου, εκπαιδευτικός/Υποδιευθύντρια του 2ου Π.ΓΕ.Λ. Αθηνών, Μέλος

Άννα Χαϊδεμενάκου, εκπαιδευτικός του 2ου Π.ΓΕ.Λ. Αθηνών, Μέλος