Τροποποίηση υπουργικής απόφασης.

Τροποποίηση υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό της εξεταστέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για το 2021, για τους απόφοιτους της Γ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου.