Η Ενισχυτική στα Γερμανικά Α1-Α2 κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου συνεχίζεται διαδικτυακά. Σας περιμένω την Τετάρτη 14:20 -15:20 στον παρακάτω σύνδεσμο: https://minedu-secondary.webex.com/meet/cvakalopou Έχει δημιουργηθεί και η αντίστοιχη τάξη e-class.
Κλειώ Βακαλοπούλου
Ενισχυτική διδασκαλία στα Γερμανικά