Οι μαθήτριες και οι μαθητές που έχουν δηλώσει συμμετοχή στον Όμιλο Μαθηματικών και Λογοτεχνίας για το σχολικό έτος 2014-2015 και όσοι άλλοι επιθυμούν, καλούνται στην πρώτη ενημερωτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014, στις 14.15 στην αίθουσα Μαθηματικών (46).

Ομιλος Μαθηματικών και Λογοτεχνίας. 1η Ενημερωτική Συνάντηση, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου