Βαρβαρίγγος Γιάννης (Β1) – Σιάννου Έλσα(Β5) – Σπηλιόπουλος Διονύσης (Β5) – Σπηλιοπουλος Αιμίλιος, “Aριθμός e -Συνάρτηση ex, eiθ ? Πολικές συντεταγμένες”. Παρασκευή 11 Απριλίου 2014, ώρα 14.15, αίθουσα Μαθηματικών (46). Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο της δραστηριότητας του ομίλου Μαθηματικών και Λογοτεχνίας.

Όμιλος Μαθηματικών και Λογοτεχνίας. Μαθητική διάλεξη, Παρασκευή 11 Απριλίου 2014