Γιάννης Ρηγόπουλος (Α1) – Χρυσάνθη ?Σοφία Πλάκα(Α1) – Τάσος Νιάρχος (Α5), “Jacob Bernoulli και Πιθανότητες- Εuler , Σουντοκου και Μαγικά Τετράγωνα”. Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014, ώρα 14.15, αίθουσα Μαθηματικών (46). Η διάλεξη εντάσσεται στο πλαίσιο της δραστηριότητας του Ομίλου Μαθηματικών και Λογοτεχνίας.

Όμιλος Μαθηματικών και Λογοτεχνίας. Μαθητική διάλεξη, Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014