Γεωργία Κόντη(Γ3) – Αγγελική Καστρινού (Α3), “Euler και Φυσική: Ροπή αδράνειας, Συντεταγμένες- Ισημερινοί-Μεσημβρινοί- Ρολόι. Εφαρμογές στην οικονομική και κοινωνική ζωή“. Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014, ώρα 14.15, Αίθουσα Μαθηματικών (46). Η διάλεξη εντάσσεται στο πλαίσιο της δραστηριότητας του Ομίλου Μαθηματικών και Λογοτεχνίας.

 

Όμιλος “Μαθηματικά και Λογοτεχνία”. Μαθητική διάλεξη, Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014