Σας γνωρίζουμε ότι η ιστοσελίδα στην οποία μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονική αίτηση για την εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2014-15, είναι η ακόλουθη:

 http://apps.athena.net.gr/pps/aitisi

Επισημαίνουμε ότι για τη συμπλήρωση της αίτησης απαιτούνται κάποια προσωπικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του ΑΜΚΑ του μαθητή, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας, τα οποία είναι όλα υποχρεωτικά. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ΑΜΚΑ μαθητή, η αίτηση μπορεί να γίνει χειρόγραφα στο σχολείο της επιλογής σας.

Να επισημανθεί επίσης ότι μετά την ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης, δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής των στοιχείων που εισήγατε. Επομένως να ελέγξετε προσεκτικά τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει προτού υποβάλλετε την αίτησή σας.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με το σχολείο ή με e-mail στη διεύθυνση exetaseis_depps@athena.net.gr.

Δείτε περισσότερα για την εισαγωγή μαθητών στο σχολείο μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ιστοσελίδα για την κατάθεση ηλεκτρονικών αιτήσεων για την εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία