Γιάννης Βαρβαρίγγος(B1), Νίκος Δαρειώτης (A1),Γιώργος Ασιτζόγλου(A1), Robert Hook, Μέτρο ελαστικότητας του Young, Επιστημονικό έργο, Εφαρμογές. Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014, ώρα 12.00 στην Αίθουσα Μαθηματικών (46). Η διάλεξη εντάσσεται στο πλαίσιο της δραστηριότητας του Ομίλου Μαθηματικών και Λογοτεχνίας.

Ομιλος “Μαθηματικά και Λογοτεχνία”. Μαθητική διάλεξη, Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014