Λυκούδης Ανδρόνικος (Β1) – Σπηλιόπουλος Διονύσης (Β5), “Εφαρμογές της Αρχής του Bernoulli : Αεροδυναμική- Υδροδυναμική- Το αίμα ως ρευστό-Ιατρική- Τριχοειδή Φαινόμενα”. Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014, ώρα 14.15, αίθουσα Μαθηματικών (46). Η διάλεξη εντάσσεται στο πλαίσιο της δραστηριότητας του ομίλου Μαθηματικών και Λογοτεχνίας.

Όμιλος “Μαθηματικών και Λογοτεχνίας”. Μαθητική διάλεξη, Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014