Για την ενημέρωσή σας σχετικά με την επίδειξη των γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2023, παρακαλούμε δείτε το συνημμένο.

Επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2023.pdf

Επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2023