Ενημερώνουμε τους υποψηφίους των Πανελλαδικών εξετάσεων ότι η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων τους προβλέπεται στο άρθρο 23 του Ν.3748/2009 (ΦΕΚ 29 Α’/19-2-2009). Επίσης, βάσει των διατάξεων της με αριθμ.Φ.253/75425/Β6/2009 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1369 Β΄/9-7-2009), οι αιτήσεις των υποψηφίων οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν γνώση των γραπτών τους υποβάλλονται από τους ίδιους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, κάθε χρόνο, αποκλειστικά το μήνα Σεπτέμβριο του έτους κατά το οποίο οι υποψήφιοι πήραν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το σχολείο όπου κοινοποιήθηκαν οι βαθμοί των μαθημάτων που εξετάστηκαν οι εν λόγω υποψήφιοι.

Για περισσότερα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τη σχετική εγκύκλιο στον ακόλουθο σύνδεσμο:
Επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019

__________

Επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019