Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να δουν τα αποκόμματα γραπτών δοκιμίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα μπορούν να προσέλθουν στο σχολείο μετά την έναρξη των μαθημάτων σε ημερομηνία που θα οριστεί και θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Αποκόμματα γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2023