Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων για τις συμπληρωματικές θέσεις φοίτησης που προκηρύχθηκαν στο σχολείο μας έχει ολοκληρωθεί.

Για τις θέσεις της Α’ Λυκείου θα διενεργηθούν εξετάσεις (Ώρα προσέλευσης: 08:45 π.μ., έναρξη εξέτασης: 09:30 π.μ., διάρκεια εξέτασης: 180 λεπτά).

Οι διαγωνιζόμενοι/ες οφείλουν να προσκομίσουν:

1) αντίγραφο της αίτησης που κατέθεσαν

2) αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ).

Για τις θέσεις της Β΄ και Γ΄ Λυκείου δε θα διενεργηθούν εξετάσεις. Οι μαθητές/τριες που έκαναν αίτηση για τις θέσεις της Β΄ και Γ΄ Λυκείου παρακαλούνται να προσέλθουν στο σχολείο αύριο Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2023 με τον κηδεμόνα τους, προκειμένου να παραλάβουν τα απαιτούμενα έντυπα για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους.

Διενέργεια συμπληρωματικών εξετάσεων, Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023