Σας γνωστοποιούμε τα σχετικά με την υποβολή Αίτησης Δήλωσης των υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2023. Η προθεσμία υποβολής είναι από Τρίτη 29-11-2022 ως και  Δευτέρα 12-12-2022. Μέσα σε αυτήν την προθεσμία,  οι Αιτήσεις υποβάλλονται και καταχωρίζονται οριστικά στο ΠΣ myschool.

Τα έγγραφα είναι διαθέσιμα σε συμπιεσμένη μορφή στον ακόλουθο σύνδεσμο:
Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές 2023

Κατεβάστε το συμπιεσμένο αρχείο και αποσυμπιέστε το στον δίσκο σας, για να μπορέσετε να μελετήσετε τα έγγραφα που σας ενδιαφέρουν.

Αιτήσεις πανελλαδικών εξετάσεων 2023