Στο σύνδεσμο που ακολουθεί, θα βρείτε τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων των υποψηφίων για την πλήρωση των κενών θέσεων στις τρεις τάξεις του 2ου Πρότυπου ΓΕ.Λ Αθηνών.

Αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων των υποψηφίων για την πλήρωση κενών θέσεων στο 2ο Πρότυπο ΓΕ.Λ Αθηνών