Ενημερωθείτε σχετικά από τα αντίστοιχα αρχεία (εγκύκλιος, προκήρυξη).

Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2024-2025