Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο για την Εγκύκλιο Ενεργοποίησης Επταμελών Επιτροπών για το 2024-2025.

Ενεργοποίηση επταμελών επιτροπών 2024-205