Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Σας γνωστοποιούμε το με αριθμό πρωτ. 7950/2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα στους ακόλουθους συνδέσμους:

Αιτήσεις πανελλαδικών εξετάσεων 2023

Σας γνωστοποιούμε τα σχετικά με την υποβολή Αίτησης Δήλωσης των υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2023. Η προθεσμία υποβολής είναι από Τρίτη 29-11-2022 ως και  Δευτέρα 12-12-2022. Μέσα σε αυτήν την προθεσμία,  οι Αιτήσεις υποβάλλονται και καταχωρίζονται οριστικά στο ΠΣ myschool.

Αλληλέγγυο Εργαστήρι Σχεδίου

Το Τμήμα Αττικής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ σε συνεργασία με το Σύλλογο Φοιτητών Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ, απέναντι στην καθημερινή επιδεινούμενη κοινωνική & οικονομική κρίση, αναλαμβάνει ενεργό δράση, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, για την στήριξη μαθητών της Β & Γ’ Λυκείου, οργανώνοντας για 10η χρονιά, το εργαστήρι εκμάθησης ελεύθερου & γραμμικού σχεδίου.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2023

Σας κοινοποιούμε την με αριθμ. Φ.251/119188/Α5 (ΦΕΚ 5136 Β΄/2022) Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζεται ο τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων στις πανελλαδικές 2023, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 και εφεξής.Υπενθυμίζουμε

Ενισχυτική διδασκαλία στα Πανελλαδικά εξεταζόμενα Ειδικά Μαθήματα

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 4753/08-09-2022 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 107791/ΓΔ4/06- 09-2022 Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2022-2023». Σύμφωνα με την ανωτέρω

Ενισχυτική διδασκαλία στα Γερμανικά – Διαβαθμισμένο επίπεδο Α1/Α1

Το τμήμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γερμανικών απευθύνεται στις τάξεις Α και Β Λυκείου του σχολείου μας κατά προτεραιότητα, καθώς και στους μαθητές του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Αθηνών. Περισσότερα διαβάστε εδώ.

Ενημερωτικά έγγραφα συμπληρωματικών προκηρύξεων για την εισαγωγή στις σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας και τις Στρατιωτικές Σχολές

Ενημέρωση σχετικά με τις συμπληρωματικές προκηρύξεις. Συμπληρωματική προκήρυξη σχολών Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Συμπληρωματική προκήρυξη για Στρατιωτικές Σχολές.

Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων

Για τα ειδικά κέντρα ειδικών μαθημάτων ακολουθήστε τους συνδέσμους που ακολουθούν https://drive.google.com/file/d/1mtnsDudMhHFlQ75dKPYwqhPjwu2Vux6D/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1C6VsGV0nnR0ZNfkEfNeUpV4xtD1ZVwhT/view?usp=sharing https://docs.google.com/document/d/12i8khil5nBM1ZL0JJGntFtKCPWgt6Ju_/edit?usp=sharing&ouid=100014894225720332476&rtpof=true&sd=true

Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2022

Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2022.

Οδηγίες και πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικών δοκιμασιών ΤΕΦΑΑ

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε το πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικών δοκιμασιών των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ , ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Παραλαβή Δελτίου Εξεταζομένου

Ανακοινώνεται ότι οι υποψήφιοι/ες για τις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2022 μπορούν να παραλάβουν το Δελτίο Εξεταζομένου από την Τετάρτη 25/05/2022.

Κατανομή Φυσικώς Αδυνάτων υποψηφίων στα Εξεταστικά Κέντρα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε την απόφαση για την κατανομή υποψηφίων ατόμων με αναπηρία και άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες σε Εξεταστικά Κέντρα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2022 

Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ για υποβολή μηχανογραφικού δελτίου υποψηφίων με το 5% (σοβαρές παθήσεις)

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου υποψηφίων με το 5% (σοβαρές παθήσεις).

Εξεταστικά κέντρα μαθήματος Αγγλικών

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων του Ειδικού Μαθήματος των Αγγλικών, έτους 2022 και κατανομή των Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας σε αυτά