Ενημερωθείτε σχετικά από το συνημμένο δελτίο τύπου.

Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (αγωνίσματα) των υποψηφίων για Τ.Ε.Φ.Α.Α.