Επισήμανση για την e-class

Θα θέλαμε να επισημάνουμε στους μαθητές και στις μαθήτριες ότι με τον λογαριασμό τους στο ΠΣΚ και τη σύνδεσή τους στην Ηλεκτρονική Τάξη, αποκτούν πρόσβαση στο σύνολο των εργαλείων που παρέχει η συγκεκριμένη εφαρμογή, ειδικά στα μαθήματα εκείνα τα οποία παρέχονται με εγγραφή.
Τονίζουμε επιπλέον ότι οι εγγεγραμμένοι μαθητές έχουν επίσης ηλεκτρονική διεύθυνση στο Σχολικό Δίκτυο, η οποία είναι προσβάσιμη από τον σύνδεσμο: https://webmail.sch.gr/login.php με τους ίδιους κωδικούς.
Προτείνουμε στους μαθητές/μαθήτριες να επισκέπτονται συχνά το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, καθώς σε εκείνο αποστέλλονται όλα τα μηνύματα που προέρχονται από το Σχολικό Δίκτυο και την Ηλεκτρονική Τάξη και αφορούν ανακοινώσεις, αναρτήσεις νέου υλικού (για τα μαθήματα με εγγραφή) και άλλα πολλά.