Οδηγός Υποστήριξης κατά την περίοδο των έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού (COVID- 19)

Με σκοπό την υποστήριξη των μαθητών/τριών, των γονέων – κηδεμόνων και των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων, σχετικά με την αποτελεσματικότερη διαχείριση των έκτακτων μέτρων λόγω του κορονοϊού (COVID- 19) το Επιστημονικό Προσωπικό του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄Αθήνας προχώρησε στο σχεδιασμό και έκδοση του «Οδηγού Υποστήριξης κατά την περίοδο της επιδημίας COVID- 19», ο οποίος είναι διαθέσιμος στον ακόλουθο σύνδεσμο:
ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ