Προκηρύσσονται οι ακόλουθες κενές θέσεις, για τη συμπλήρωση του αριθμού των μαθητών του σχολείου μας:
5 θέσεις για την Α΄ τάξη.
2 θέσεις για την Β΄ τάξη.
3 θέσεις για την Γ΄ τάξη.
Επισημαίνουμε ότι η επιλογή για την Α΄ τάξη θα γίνει με κλήρωση, ενώ για τις Β΄ και Γ΄ τάξεις θα γίνει με εξετάσεις στα Μαθηματικά και τη Νεοελληνική Γλώσσα σε ένα συνεχές τρίωρο.
Οι γονείς και κηδεμόνες, που επιθυμούν να υποβάλουν σχετική αίτηση, μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο από την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου μέχρι και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015, ώρες από 9.00 έως 13.00.
Επισημαίνουμε στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις εισαγωγής για τη Β? ή τη Γ? Λυκείου, ότι θα πρέπει να έχουν μαζί τους:
α) την αστυνομική τους ταυτότητα,
β) φωτοτυπημένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του/ της υποψηφίου,
γ) βεβαίωση εγγραφής σε αντίστοιχη τάξη Λυκείου.
Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015, ώρες 9.00 έως 12.00, και η κλήρωση για την Α΄ τάξη θα γίνει την ίδια μέρα στις 13.00.

Προκήρυξη θέσεων για την Α΄, την Β΄ και την Γ΄ τάξη του σχολείου σχ. έτους 2015-16