Γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους το πρακτικό κλήρωσης για την πλήρωση δύο θέσεων στη Β΄ Λυκείου καθώς και ο πίνακας επιλαχόντων.
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019
Σήμερα, Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018, και ώρα 09.00, σε αίθουσα του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Αθηνών, ενώπιον της διευθύντριας κ. Ελένης Τσίκιζα-Νικολακάκη και των μελών του ΕΠΕΣ του σχολείου κ. Αναστασίας Μυλωνά και κ. Αλεξάνδρας Γασπαρινάτου, διεξήχθη η κλήρωση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων στη Β΄ Λυκείου (1 για κορίτσι και 1 αγόρι), σύμφωνα με την ΥΑ (ΦΕΚ 810/07-03-2018) ενώπιον των ενδιαφερομένων γονέων, από επιτροπή γονέων, που ορίστηκε από τους ίδιους ως εξής:
1. Αχείμαστος Αναστάσιος
2. Μυλωνόπουλος Δημήτριος
3. Παπαδόπουλος Χαράλαμπος
Η επιτροπή, αφού επέδειξε στους παρευρισκόμενους κάθε κλήρο, τους δίπλωσε και τους τοποθέτησε στις αντίστοιχες κληρωτίδες. Οι υποψήφιοι για τη Β΄ Λυκείου ήταν έντεκα (11).
Τους κλήρους τράβηξαν παρευρισκόμενοι γονείς με τη σειρά.
Από την κλήρωση προέκυψαν τα εξής :
Επιτυχούσα:
1. Δασκαλή Λάουρα
Επιτυχών:
1. Τσακογιάννης Νικόλαος
Στη συνέχεια καταρτίστηκαν δύο πίνακες ως εξής: επιλαχόντων για τους μαθητές και επιλαχουσών για τις μαθήτριες, κατά απόλυτη σειρά κλήρωσης, οι οποίοι επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του σχολείου.
Για τον λόγο αυτόν συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται εκ μέρους της επιτροπής:
Μέλη της Επιτροπής Γονέων:
1. Αχείμαστος Αναστάσιος
2. Μυλωνόπουλος Δημήτριος
3. Παπαδόπουλος Χαράλαμπος.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
 
ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΓΟΡΙΑ
1. ΚΑΥΚΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

2. ΣΑΡΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

3. ΚΥΚΝΑ ΜΑΡΙΑ – ΑΝΘΙΑ

 

1. ΤΣΙΜΠΛΙΑΡΗΣ – ΚΑΓΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

2. ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3. ΣΑΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

4. ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ – ΦΟΙΒΟΣ

 

Κλήρωση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων στη Β΄ Λυκείου για το σχολικό έτος 2018-2019