Προκηρύσσονται δύο (2) θέσεις μαθητών της Γ’ Λυκείου. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει από την Τετάρτη 12 έως και την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018 στις 14:00. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 στις 09:00.

______________

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων μαθητών για την Γ΄Λυκείου σχολ. έτους 2018-2019