Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019

Σας γνωστοποιούμε την υπουργική απόφαση για την Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019 και σας επισημαίνουμε ότι η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει από 30 Απριλίου έως και 14 Μαΐου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. https://www.iep.edu.gr/pps

________