Γνωστοποιούμε στους ενδιαφερόμενους έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, αριθ. πρωτ. 42558/Δ6 της 14-3-2018, που αφορά την «Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019». Δείτε το έγγραφο ΕΔΩ και τη σχετική υπουργική απόφαση στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (http://depps.minedu.gov.gr).

__________

Εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019.