Την Τετάρτη 9 Απριλίου στη συνάντηση του ομίλου «Βιολογία & Ιατρική» οι μαθητές: Παπίας Γιάννης, Περιβολάρη Αλίκη, Ξυνού Λίνα θα παρουσιάσουν την εργασία τους για το «Νηκτόν» και οι μαθητές Γκαμπριέλτσικ Ντάμιαν, Κολιόπουλος Ορφέας, Τρανούδη Μαρίνα την εργασία τους για το «Βένθος».
Οι υπεύθυνες καθηγήτριες
Γεωργάτου Μ. Μυλωνά Α. Τσορτέκη Φ.

Όμιλος “Βιολογία και Ιατρική”. Θέματα Υδροβιολογίας