Ενημέρωση σχετικά με τις συμπληρωματικές προκηρύξεις.

Συμπληρωματική προκήρυξη σχολών Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Συμπληρωματική προκήρυξη για Στρατιωτικές Σχολές.

Ενημερωτικά έγγραφα συμπληρωματικών προκηρύξεων για την εισαγωγή στις σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας και τις Στρατιωτικές Σχολές