Η προθεσμία για την εν λόγω υποχρέωση λήγει στις 31 Μαρτίου 2024.

Ενημερωθείτε αναλυτικότερα από τη σχετική εγκύκλιο.

Ενημέρωση σχετικά με την Προσέλκυση-Επιλογή-Κατανομή Στρατιωτικού Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2006)