Πρόσκληση για αποσπάσεις/προσωρινές τοποθετήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών σε ΠΣ και ΠΕΙΣ.

Για να δείτε την πρόσκληση για αποσπάσεις/προσωρινές τοποθετήσεις σε ΠΣ και ΠΕΙΣ, καθώς και τον τελικό πίνακα κενών θέσεων, ακολουθήστε το σύνδεσμο.