Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ τ. Β΄, αρ. 4810 / 31.10.2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση που καθορίζει, με βάση τα νέα δεδομένα, τη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων και προσδιορίζει εκ νέου τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Η απόφαση είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο:
ΑΠΟΦΑΣΗ: Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης… (ΦΕΚ, τ. Β, αρ. 4810 / 31.10.2020).

Νέα ΚΥΑ για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού