Ανακοίνωση πληροφοριών για την κατάθεση των ενστάσεων των υποψηφίων εκπαιδευτικών για Π.Σ. &ΠΕΙ.Σ.

Ανακοινώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν υποβάλουν την ένστασή τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου: mail@2lyk-peir-athin.att.sch.gr , η χρονική περίοδος κατάθεσης των ενστάσεων των υποψηφίων εκπαιδευτικών είναι από την Τετάρτη 15/7/2020 έως την Παρασκευή 17/7/2020 στις 15:00, και η εξέταση των ενστάσεων θα γίνει από το ΕΠΕΣ και οι αναμορφωμένοι πίνακες θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες του Σχολείου, της ΠΔΕ και της Ε.Ε.Π.Π.Σ. την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 στις 12:00.

cvhttps://drive.google.com/file/d/1JgO7kGjCbbjKeTjpePz2BskF50KMt9nl/view?usp=sharing