Παράταση προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων για λειτουργικά κενά στη Δ.Δ.Ε Α Αθήνας.

Η παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων για λειτουργικά κενά στην Α Αθήνας ισχύει έως την Κυριακή 22-08-2021 και ώρα 23:59:59. Σχετικές πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στον ιστότοπο της Δ.Δ.Ε Α Αθήνας και στο σύνδεσμο Π.Υ.Σ.Δ.Ε.