Υποβολή μηχανογραφικών δελτίων

Για την υποστήριξη της υποβολής του Μ.Δ., το σχολείο μας θα παραμείνει ανοιχτό από τις 08:30 έως τις 14:00 την Τετάρτη 21-7-2021 και την Τετάρτη 28-7-2021. Αυτές τις ημέρες, οι υποψήφιοι θα μπορούν να αποκτήσουν κωδικό ασφαλείας (αν δεν πρόλαβαν ή αν τον έχασαν) ή/και να αναιρέσουν το ήδη οριστικοποιημένο Μ.Δ., για να οριστικοποιήσουν αμέσως εκ νέου ένα άλλο Μ.Δ. ζητώντας οποιαδήποτε βοήθεια ή συμβουλή από το σχολείο.