Σας γνωρίζουμε το από 31.5.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Α΄Αθήνας με θέμα: “Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων του Ειδικού Μαθήματος των Αγγλικών, έτους 2021 και κατανομή των Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας σε αυτά“. Το έγγραφο είναι διαθέσιμο στον παραπάνω σύνδεσμο.

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων του Ειδικού Μαθήματος των Αγγλικών, έτους 2021 και κατανομή των Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας σε αυτά