Σας γνωρίζουμε ότι ο 33ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαρτίου 2019 και ώρα 8.30 π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές και μαθήτριες μπορούν να δουν την Εξεταστέα ύλη για το έτος 2018-2019 καθώς και το Εξεταστικό κέντρο, το οποίο ορίστηκε από τη Δ/νση Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, στα παρακάτω επισυναπτόμενα έγγραφα: 
Εγγραφο της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄Αθήνας: «33ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας – Ολυμπιάδα Χημείας 2019» (Ορισμός εξεταστικού κέντρου)
Εγγραφο Υπουργείου Παιδείας, Φ15/176944/Δ2/22-10-2018. «33ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας – Ολυμπιάδα Χημείας 2019» (έγκριση διαγωνισμού, εξεταστική διαδικασία, εξεταστέα ύλη).

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας. Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων