Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία

Στους συνδέσμους που ακολουθούν θα βρείτε τις αποφάσεις για την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία, καθώς και το σχετικό ΦΕΚ.